201120102009200820072005-2006
 
Priznanja za delo v društvu 2012

 

Prejemniki priznaj za delo v društvu ZA LETO 2012 so: Strajnar Jelka, Globokar Vida, Gregorka Gerta, Meta in Stane Bizjak, Cilka in Ivan Grabarac.


Vem, da vam navedenih članov ni potrebno podrobneje prestavljati, saj so dolgoletni člani društva, nekateri že od ustanovitve dalje. Vedno jih srečamo pri delu na razstavi : od urejanja prostora za razstavo, kuhanja gobjih jedi, prodajanja srečk in dela v šanku, vodenja in sprejemanja obiskovalcev rastave.


Skratka povsod tam kjer so potrebne pridne roke in iznajdljiost, ter znanje. Vedno si najdejo čas tudi za dežuranje v koči, za udeležbo na predavanjih, srečanjih z drugimi društvi. Podeljena priznaja so zahvala za osedanje delo, hkrati pa naj bo to tudi vzpodbuda za nadaljnje delo.
 

Društvo vsako leto podeli tudi zahvale tistim, ki nam z donacijami v obliki finančnih sredstev ali pa dobitkov pomagajo pri izvedbi gobarske razstave. Prejemniki priznanj za leto 2012 so:

Vrtnarstvo Breskvar, Black-Decker-De Walt Grosuplje, Zlatarstvo Gros Grosuplje, Žaga Pogorelc Struge, Trgovina Miša Krka, Stanka in Tone Hočevar, ter Slavka Tičar, ki nam vsako leto omogoča pripravo razstave pod njenim »Štentovim kozolcem«.


Naše zahvale so le skromno priznanje za vašo pomoč, še enkrat hvala.