Zanimivosti povezane z našim gobarskim društvom

 
20182017201620152014Starejše
 
UTRINKI 14. REDNE LETNE SKUPŠČINE DRUŠTVA GOBARJEV ŠTOROVKE ŠENTRUMAR HOČEVJE

Vsoboto, dne 2.2.2019, smo se člani društva gobarjev Štorovke Šentrumar-Hočevje zbrali na 14. redni letni skupščini v prostorih Gostišča Krka na Krki.

Predsednik društva, Pavle Gregorka, je v imenu Upravnega odbora društva, kakor tudi v svojem imenu, pozdravil člane Društva gobarjev Štorovke Šentrumar-Hočevje, predstavnike drugih gobarskih društev, donatorje in še posebej župana občine Dobrepolje g. Igorja Ahačevčiča. Sledila so poročila organov društva o delu v letu 2018. Prvi je poročilo o delu društva podal predsednik društva, Pavle Gregorka. Poudaril je, da si je društvo tudi v preteklem letu zadalo veliko nalog , ki so  bile skoraj vse v celoti realizirane in navedel aktivnosti, ki smo jih člani društva v letu 2018 izvedli.Na koncu poročila je predsednik društva pohvalil vse članice, člane  in simpatizerje društva, ki svoj prosti čas namenijo aktivnostim in delu v društvu, donatorjem pa se je zahvalil za denarne prispevke in dobitke za srečelov.

Sledila so še poročila blagajnika, gospodarskega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora za leto 2018. Na skupščini je bil sprejet program dela društva za leto 2019 in finančni plan za leto 2019. V društvo gobarjev je bilo sprejetih trinajst novih članov.Skladno s sklepom UO so priznanje za dolgoletno delo v društvu prejeli Bojan Jereb, Milan Globokar in Ciril Dešman. Zahvalo za večletno pomoč in podporo društvu so  prejeli naši donatorji: Simona Starbeg, Uroš Strnad in Jože Hrovat.Kronologijo dogodkov-aktivnosti društvav slikovni obliki skozi celo leto 2018 je pripravil naš član društva Stane Bizjak, kar so se udeleženci skupščine ogledali preko video posnetkov. Skupščine so se udeležili  tudi predstavniki prijateljskih gobarskih društev. Zahvalili so se za povabilo na skupščino, pozdravili navzoče, pohvalili delo našega društva v preteklem letu in poudarili, da si tako dobrega in prijetnega sodelovanja želijo tudi v bodoče. Po končanem uradnem delu skupščine je sledilo še družabno srečanje.