Program aktivnosti za leto 2020

 1. JANUAR 4.1.2020 Tradicionalni Novoletni pohod do Gobarskega doma na Šentrumarju
   

 2. FEBRUAR 8.2.2020 Prešernov dan v gobarskem domu na Šentrumarju - kulturno društvo Krka in člani DGŠŠ-Hočevje
   

 3. FEBRUAR 28.2.2020 (petek) letna skupščina DGŠŠ-Hočevje v gostišču Krka na Krki ob 18.00 uri
   

 4. MAREC-SEPTEMBER: pričetek izobraževanja »Determinator svetovalec« v organizaciji GD Ribnica in DGŠŠ Hočevje (predavanja v Ribnici ,Vidmu ali Hočevju); po potrebi tudi izobraževanje v organizaciji DGŠŠ Hočevje v gobarskem domu na Šentrumarju za društveni naziv »Determinator pripravnik«
   

 5. MAREC-APRIL 2020 nabiranje marčnic-marčna polževka; spoznavanje rastišč, Grosuplje, Turjak, Muljava.
   

 6. APRIL 2020 do 5.4.2020 -14. Smrčkijada v Umagu - Mednarodno srečanje gobarskih društev
   

 7. APRIL 2020 – 4.4.2019 ob dnevu zemlje - smo društvo v javnem interesu-ohranjanja narave - Društvo gobarjev Štorovke Šentrumar-Hočevje organizira čistilno akcijo v Hočevju in okolici, skupaj s krajani in člani PGD Hočevje; zborno mesto PGD Hočevje-organizator akcije Vaški odbor Hočevje
   

 8. APRIL 2020 - datum objavljen kasneje- predavanje o gobah v Jakličevem domuna Vidmu ob 18:00 uri
   

 9. APRIL 30.04.2020 - delovna akcija, nabiranje gob-determinacija in druženje pri Gobarskem domu na
  Šentrumarju ob 10:00 uri
   

 10. MAJ 2020 datum objavljen kasneje po dogovoru z vodstvom OŠ Dobrepolje- nabiranje gob – naravoslovni
  dan-predavanje na OŠ Dobrepolje
   

 11. MAJ - JUNIJ 2020 - datum bomo prilagodili vremenskim razmeram - predavanje na OŠ Stična PŠ Krka
   

 12. MAJ - JUNIJ 2020 -datum bomo prilagodili vremenskim razmeram- vrtec Ringaraja-Dobrepolje predavanje
  o gobah
   

 13. MAJ 2020 - datum še ni določen - TD Podgora - Golažijada - tekmovanje v kuhanju golaža in delavnice za
  otroke in predstavitev društva (DGŠŠ-Hočevje)
   

 14. JUNIJ 13.6.2020 - Tradicionalni Primožev pohod do gobarskega doma na Šentrumarju:
  iz treh (3) smeri,Videm- Jakličev dom, Krka- trgovina Krka, Hočevje- Gasilski dom,
  zbor udeležencev pohoda ob 9:00 uri - nabiranje primerkov in determinacija pri gobarskem domu
  na Šentrumarju
   

 15. JUNIJ 20.6.2020-nabiranje gob in meddruštveno srečanje:DGŠŠ-Hočevje, Gmd Ig,GD Ribnica, GD Novo
  mesto in GD Semič, pri gobarskem domu na Šentrumarju
   

 16. AVGUST 22.8.2020 - Mednarodno srečanje gobarjev na Rogli
   

 17. AVGUST 29.8.2020 - Mednarodno srečanje gobarskih društev v Dobrovcih
   

 18. SEPTEMBER 6.9.2020 - Razstava gob v Ribnici - GD Ribnica
   

 19. SEPTEMBER 12.9.2020 ob 9:00 uri - Gobarski zbor Zapotok - GMD Ig
   

 20. SEPTEMBER 18.9.2020 - nabiranje primerkov gob za potrebe razstave gob DGŠŠ v Hočevju:v okolici
  Hočevja, Dobrepolja, Zagradca, Ivančne gorice, Muljave, Ortneka, Ribnice, Novega mesta,
  Iga…(v kolikor bo potrebno tudi Pokljuka, Jelovica)
  Razstava se postavlja v petek 18.9.2019 ob 12:00 uri
   

 21. SEPTEMBER 19.9. do 21.9.2020 -Tradicionalna 15. razstava gob v Hočevju:
  19.09.2020 - Razstava gob - otvoritev ob 10:00 uri
  20.09.2020 - od 10.00 do 18.00 ure razstava gob in tekmovanje v kuhanju gobjih jedi
  21.09.2020 - Razstava gob za učence osnovnih šol; PŠ Krka in OŠ Dobrepolje -od 8:00 do 13:00 ure
   

 22. OKTOBER 2.10. in 3.10.2020 - razstava gob GD Novo mesto (postavljanje razstave v četrtek 1.10.)
   

 23. OKTOBER 3.10.2020 - Sodelovanje s TD Dobrepolje - Dobrepoljsko vandranje, predstavitev društva in
  manjša razstava gob pred občino Dobrepolje
   

 24. OKTOBER 2020 – datum bo objavljen na spletni strani društva - strokovna ekskurzija
   

 25. OKTOBER 2020 - datum bo objavljen na spletni strani društva - Mikološka zveza Slovenije dnevi dr.
  Dušana Verščaja v Kozjanskem parku - izpiti za pridobitev naziva Detreminator (določevalec)
  svetovalec in determinator (določevalec) samostojni svetovalec
   

 26. DECEMBER 5.12.2020 - zaključek gobarske sezone – prednovoletno srečanje članic in članov DGŠŠ
  Hočevje - gobarski dom na Šentrumarju ob 11:00 uri
   

 27. IZOBRAŽEVANJE na Šentrumarju:Junij-oktober 2020 - vsako 1 (prvo) nedeljo v mesecu nabiranje gob v okolici Hočevja in determinacija (določevanje) nabranih primerkov pri gobarskem domu na Šentrumarju od 10:00 do 12:00 ure

  Program dela je možno spremeniti oziroma dopolniti na letni skupščini društva (DGŠŠ-Hočevje) v letu 2020.

  dodatne informacije na tel. številki: 041 790 424
  e-naslov društva: dg.storovke@gmail.com
  spletna stran društva: www.storovke.si


  Hočevje, januar 2020 Predsednik DGŠŠ Hočevje
  Pavle Gregorka