GOBE IZ NAŠIH KRAJEV

Za slike gob je poskrbel naš predsednik Slavko Pajntar - Pinki.
Pri pripravah slik sodelovala še določevalec gob determinator mentor Bogdan Tratnik in Veronika Tratnik.

Pogojno užitneMlade užitneNeužitneStrupeneSmrtno strupene
           
  Majniška lepoglavka,
(Calocybe gambosa)
    Orjaška plešivka, prašnica,
(Langermannia gigantea)

-zaščitena
             
  Marčnica, marčna polževka,
(Hygrophorus  marzuolus)
 
    Rumena drhtavka,
(Tremella mesenterica)
             
  Datljeva polstenka,
(Xerocomus ferrugineus)
    Glavata velepodvihanka,
(Leucopaxillus macrorhizus)
-zaščitena
             
  Modrikasta golobica,
(Russula cyanoxantha)
    Siveča golobica,
(Russula decolorans)
             
  Lešnikova golobica,
(
Russula mustelina)
    Okrasta golobica,
(Russula ochroleuca)
             
  Poletni goban, pšeničnik,
(Boletus aestivalis)
    Jesenski goban
(Boletus edilus)
             
  Rumeni goban,
(Boletus appendiculatus)
    Čokata mušnica,
(Amanita spissa)
             
  Knežja mušnica, karželj,
(Amanita caesarea)
- zaščitena
    Pšenična poprhjenka, ciganček,
(Rozites caperata)
             
  Rdečebetna polstenka,
(Xerocomus chrysenteron)
    Rdeča polstenka,
(Xerocomus  rubellus)
             
  Rdečkasta bledivka mekinasti različek,
(Laccaria proxima)
    Smrekova storževka,
(Strobilurus esculentus)
             
  Zbledela črnivka,
(Psathyrella candolleana)
    Navadna mokarica,
(Clitopilus prunulus)
             
  Potlačeni smrčkovec,
(Verpa agaricoides)
    Orjaški dežnik,
(Macrolepiota procera)
             
  Bezgova uhljevka, judeževo uho,
(Auricularia auricula - judae)
    Užitni smrček,
(Morchella esculenta)
             
  Rana njivica,
(Agrocybe praecox)
    Brezov turek,
(Leccinum testaceoscabrum)
             
  Borov glivec,
(Sparassis crispa)
    Navadna lisička, luskati različek
(Cantharéllus cibárius var. amethýsteus)
- zaščitena
             
  Kraljevi goban
(boletus speciosus)
- zaščiten
    Zelenkasta golobica,
(Russula virescens)
             
  Mestni kukmak,
(agaricus bitorquis)
    Jagodna golobica,
(Russula paludosa)
             
  Rjavi zajčki,
(Lyophyllum decastes)
    Veliki slinar,
(Gomphídius glutinósus)
             
  Jelkov goban, borovnik,
(Boletus pinicola)
    Črna trobenta, mrtvaška trobenta,
(Craterellus cornucopioides)
             
  Lijasta lisička
(Cantharellus tubaeformis)