17. LETNI ZBOR ČLANOV DNE 11.3.2022
Epidemiološke razmere v Sloveniji se umirjajo, tudi večina ukrepov vlade Republike Slovenije, za zajezitev in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, je odpravljenih, izkoristili smo prvo priložnost in ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ-a izpeljali 17. redni letni zbor članov.

 

Predsednik društva, Pavle Gregorka je v imenu Upravnega odbora društva in v svojem imenu pozdravil navzoče člane in članice društva. Sledila so poročila organov društva o delu v letu 2021. Poročilo o delu društva je podal predsednik društva in poudaril, da so bile aktivnosti v društvih, zaradi covid-19, tudi v letu 2021 močno okrnjene. Nekaj projektov po programu dela nam je kljub temu uspelo izpeljati. Že drugo leto zapored smo odpovedali tradicionalno tridnevno razstavo gob v vasi Hočevje. Sledila so še poročila blagajnika, gospodarskega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora za leto 2021. Ker je organom društva potekel štiriletni mandat, je zbor članov izvolil novo/staro vodstvo društva, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.Program dela za leto 2022 so vsi člani društva prejeli skupaj z vabilom na zbor članov.
Soglasno je bil sprejet program dela društva za leto 2022 in finančni plan za leto 2022. Iz društva so bili črtani štirje člani. Novi stari predsednik društva, Pavle Gregorka, se je zahvalil za ponovno izvolitev in zaupanje.
 
Strokovna ekskurzija Društva gobarjev Štorovke Šentrumar-Hočevje
  - Gornji grad – Ljubno ob Savinji – Radmirje
V soboto 9.10.2021 smo se člani Društva gobarjev Štorovke Šentrumar Hočevje odpravili na težko pričakovano ekskurzijo, saj je v preteklem letu nismo izpeljali, zaradi preprečevanja in širjenja nalezljive bolezni covid-19.

Na pot smo se odpravili zgodaj zjutraj, zunaj je bila še tema, vreme pa prilično sveže. Ob upoštevanju priporočil NIJZ-a in ukrepov vlade Republike Slovenije smo naše potepanje začeli na Vidmu, se peljali preko Hočevja, Krke, Ivančne Gorice, Grosuplja in Ljubljane, kjer so vstopili še zadnji potniki. Naš prvi postanek za jutranjo kavico smo naredili pri gostišču na Črnivcu, kjer nas je pošteno prepihalo in kar malce zeblo, saj so bili okoliški vrhovi pokriti s snežno odejo.
 

V Gornjem Gradu so nas pričakali člani Gobarskega društva Ajdovc iz Gornjega Grada. Predsednik gobarskega društva Ajdovc Gornji Grad Ivan Fale in tajnik društva Franc Pustoslemšek sta predstavila društvo, dejavnosti, aktivnosti in uspehe, ki jih dosegajo na področju spoznavanja gob, izobraževanja in gobarjenja. Ostali člani njihovega društva so se odpravili v okoliške gozdove nabirati primerke gob, saj so morali popoldan postaviti razstavo gob, da je bila naslednji dan, v nedeljo, pripravljena na ogled obiskovalcem. Bili smo počaščeni, da nas je prišel pozdraviti tudi župan občine Gornji Grad g. Anton Špeh. Predsednik Društva gobarjev Štorovke Šentrumar Hočevje Pavle Gregorka je predstavil delo in aktivnosti našega društva. 

Za skupinsko nabiranje gob po okoliških gozdovih se nismo odločili, smo pa to opcijo dopustili za naslednje srečanje. Prijetno je bilo poklepetati »po gobarsko« s člani gobarskega društva Ajdovc Gornji Grad. V družbi mladega in zgovornega župnika smo se ogledali še po prostornini največjo katedralo v Sloveniji, katedralo sv. Moharja in Fortunata, ki ima izjemno umetniško dovršeno notranjost s številnimi slikami, freskami, oboki in kamnitimi kipi. Je poznobaročna, nekdaj samostanska, danes župnijska cerkev v Gornjem Gradu, na katero so občani Gornjega Grada zelo ponosni.

 

Pot smo nadaljevali proti kraju Ljubno ob Savinji, kjer smo se ogledali pred kratkim obnovljeni flosarski muzej z multimedijsko predstavitvijo. V kraju Radmirje smo se v cerkvi sv. Frančiška Ksaverja ogledali mašne plašče, med katerimi je ročno delo nadvojvodine Marije Magdalene in dar cesarice Marije Terezije.

V Gostišču Kegljišče smo zaključili naše potepanje po Zgornje Savinski dolini. Ekskurzije se je udeležilo 34 članov in članic našega društva. Proti večeru smo se polni lepih doživetij vrnili proti domu.

 
Srečanje gobarjev na Resniku pod Roglo
Mikološko društvo Kostanjevka Zreče je 21. avgusta 2021 organiziralo že 22. mednarodno srečanje gobarjev na Resniku pod Roglo.
Vremenska napoved organizatorjem 22. mednarodnega srečanja gobarjev na Resniku pod Roglo je bilo naklonjeno, gobe malo manj. Veselili smo se srečanja z njimi in članov drugih gobarskih društev. Ko smo prispeli na Resnik, so se pri domu krajanov že zbirali gobarji, člani gobarskih društev iz Slovenije. Člani Mikološkega društva Kostanjevka Zreče so poskrbeli za vodeno gobarjenje z njihovimi vodiči po okoliških gozdovih. Čudovit teren za sprehod po gozdu in gobarjenje, a naše košare so bile večinoma prazne. Primerki, ki smo jih nabrali so bili precej v slabem stanju. Determinatorji, poznavalci gob, so se potrudili in postavili razstavo.Udeleženci srečanja smo kljub letošnji slabi rasti nabrali preko 120 različnih
 
primerkov gob, mnogo manj kot v preteklih letih.

Sledila je še podelitev zahval vsem društvom za udeležbo na srečanju in dobrem sodelovanju med društvi. Za popestritev srečanja je poskrbel harmonikar-član gobarskega društva iz Ribnice. Čas je prehitro minil, gostitelju smo se zahvalili za povabilo in prijetno druženje, se poslovili od prelepega zreškega Pohorja in obljubili, da se naslednje leto zopet srečamo. Razstava gob na Resniku pod Roglo, je Mikološkemu društvu Kostanjevka Zreče, kljub slabi rasti gob letos, nedvomno odlično uspela.
 
UTRINKI 16. REDNE LETNE SKUPŠČINE DGŠŠ- Hočevje

Zaradi slabih epidemioloških razmer, ukrepov vlade Republike Slovenije in priporočil NIJZ-a za zajezitev in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, smo 16. redno letno skupščino društva organizirali šele v mesecu juniju, dne 19.6.2021, v prostorih prostovoljnega Gasilskega društva Hočevje, v Hočevju. Upoštevali smo vsa priporočila NIJZ-a, da bi članom društva in gostom zagotovili kar najbolj varne pogoje udeležbe na skupščini.
  

Predsednik društva, Pavle Gregorka, je v imenu Upravnega odbora društva, kakor tudi v svojem imenu, pozdravil člane društva, predstavnike Gobarskega društva Ribnica in Gobarsko mikološkega društva Ig. Sledila so poročila organov društva o delu v letu 2020. Poročilo o delu društva je podal predsednik društva, Pavle Gregorka. Poudaril je, da so aktivnosti v društvu, po razglasitvi epidemije marca 2020 zaradi širjenja nalezljive bolezni covid-19, skoraj popolnoma zamrle. Prepovedano je bilo druženje, onemogočen prehod občinskih meja, prepovedano je bilo organiziranje javnih prireditevin še vrsto drugih omejitev. Zaradi vsega povedanega nam ni uspelo izpeljati naš največji projekt po programu dela, prvič po 15-tih letih smo odpovedali tradicionalno razstavo gob v Hočevju. Nekaj projektov nam je kljub težki in nepredvidljivi situaciji uspelo izpeljati. Sledila so še poročila blagajnika, gospodarskega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora za leto 2020. V društvo gobarjev je bil sprejet en novi član.

 Za leto 2020 je priznanje za delo v društvu prejela tajnica društva Gerta Gregorka. Zahvalo za izobraževanje članov društva, za priprave na izpit determinator svetovalec, je prejel predavatelj Tone Dijak, član gobarskega društva Ribnica.V skladu s Statutom društva je bilo zaradi neplačevanja članarine iz evidence članstva črtanih sedem članov.


Program dela za leto 2021 so vsi člani društva prejeli skupaj z vabilom na skupščino.


Soglasno je bil sprejet program dela društva za leto 2021, finančni plan za leto 2021, nov temeljni akt društva »Pravila Društva gobarjev Štorovke Šentrumar-Hočevje« (ki je nadomestil Statut društva) in Pravilnik o delu častnega razsodišča društva. Skupščine so se udeležili  tudi predstavniki prijateljskih gobarskih društev iz Iga in Ribnice. Zahvalili so se za povabilo na skupščino, pozdravili navzoče, pohvalili delo našega društva in zaželeli dobrega sodelovanja med društvi tudi v bodoče.

 
Predavanje o gobah
V mesecu juniju smo za občane občine Dobrepolje že tradicionalno organizirali predavanje o gobah, v modri dvorani v Jakličevem domu na Vidmu. Rdeča nit letošnjega predavanja je bila, »glive in njihove mikorizne povezave«. Predavala je članica našega društva Veronika Tratnik, determinator samostojni svetovalec. Upoštevali smo vsa priporočila NIJZ-a. Smo pa na predavanju pogrešali več občanov naše občine.
 
UTRINKI 15. REDNE LETNE SKUPŠČINE DGŠŠ- Hočevje
Člani DGŠŠ-Hočevje smo se v petek, dne 28.2.2020,  zbrali na 15. redni letni skupščini, v prostorih Gostišča Krka na Krki.

Predsednik društva, Pavle Gregorka, je v imenu Upravnega odbora društva, kakor tudi v svojem imenu, pozdravil člane društva, predstavnike prijateljskih gobarskih društev, donatorje in še posebej župana občine Dobrova-Polhov Gradec g. Franca Setnikarja. Sledila so poročila organov društva o delu v letu 2019. Poročilo o delu društva je podal predsednik društva, Pavle Gregorka. Poudaril je, da smo bili v društvu v letu 2019 zelo aktivni in v celoti izpeljali 32 projektov.

Povedal je, da bomo v društvu tudi v letošnjem letu nadaljevali z izobraževanjem članov društva. Predavanja, za pridobitev naziva determinator pripravnik, bodo potekala na Igu, v organizaciji GMD Ig in se začnejo 12.3.2020, nato še 17.3.2020, 24.3.2020, 31.3.2020 in zaključek 7.4.2020 oz. po

dogovoru. Za pridobitev naziva determinator pripravnik je potrebno poznati 80 vrst gob. Tako izobraževanje smo pred leti že organizirali na koči na Šentrumarju, udeležili so se ga tudi člani GMD Ig. Predaval je Slavko Šerod, determnator mentor,  iz GD Lisička Maribor.


V mesecu marcu 2020 bomo nadaljevali z izobraževanjem za pridobitev naziva determinator svetovalec, za katerega je potrebno poznati 240 vrst gob. Predavanja so že v letu 2019 potekala enkrat tedensko v Ribnici, v organizaciji GD Ribnica. Skupščina je bila soglasna, da v organe MZS ponovno kandidirata naša člana, Pavle Gregorka za podpredsednika MZS in Dragica Pajntar za predsednico nadzornega odbora MZS.


Na koncu poročila je predsednik društva pohvalil vse članice, člane  in simpatizerje društva, ki svoj prosti čas namenijo aktivnostim in delu v društvu, donatorjem pa se je zahvalil za denarne prispevke in dobitke za srečelov.


Program dela za leto 2019 so prejeli vsi člani društva skupaj z vabilom na skupščino.

Sledila so še poročila blagajnika, gospodarskega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora za leto 2019. Na skupščini je bil sprejet program dela društva za leto 2020 in finančni plan za leto 2020. V društvo gobarjev so bili sprejeti trije novi člani. Zaradi neplačevanja članarine je bilo iz evidence članstva črtanih deset članov. Skladno s sklepom UO so priznanje za marljivo delo v društvu prejele članice društva: Nevenka Murgec, Majda Miklič, Bojana Podržaj in Olga Jagodič. Zahvalo za večletno pomoč in podporo društvu so  prejeli naši donatorji: Radio Zeleni val, Občina Dobrova-Polhov Gradec in Marko Vrančič.Kronologijo dogodkov-aktivnosti društva v slikovni obliki skozi celo leto 2019 so se udeleženci skupščine lahko ogledali preko video posnetkov. Skupščine so se udeležili  tudi predstavniki prijateljskih gobarskih društev iz Iga in Ribnice. Zahvalili so se za povabilo na skupščino, pozdravili navzoče, pohvalili delo našega društva v preteklem letu in poudarili, da si tako dobrega in prijetnega sodelovanja želijo tudi v bodoče. Po končanem uradnem delu skupščine je sledilo še družabno srečanje.

   
Tradicionalni novoletni pohod do gobarskega doma na Šentrumarju
Člani društva gobarjev Štorovke Šentrumar Hočevje že tradicionalno, prvo soboto v novem letu, organiziramo pohod do gobarskega doma na Šentrumarju.
 Po božičnih in novoletnih praznikih so sprehodi v naravi pravi balzam za telo in dušo. V soboto, 4. Januarja 2020, smo člani Društva gobarjev Štorovke Šetrumar Hočevje, za vse ljubitelje  pohodništva in prijetne rekreacije,  organizirali nezahteven pohod do gobarskega doma na Šentrumarju.  Šentrumar je hrib, ki ga lahko vidite iz vasi Hočevje. Gobarski dom  leži malo po vrhom Šentrumarja na nadmorski višini 642 m. Bilo je prijetno hladno in sončno januarsko jutro. Termometer v Hočevju je zabeležil minus 5 stopinj celzija. Ljubitelje rekreacije vreme nikoli ne ustavi, pa kakršno koli že je. Zbor udeležencev pohoda na hrib Šentrumar z našim vodičem je bil ob 9. uri na treh zbirnih mestih. Pri trgovini Krka na Krki je zbrane pohodnike po gozdni poti proti Šentrumarju popeljal Milan. Slabi dve  uri prijetne hoje mimo kotov ni bilo za nikogar prenaporno. Pri Jakličevem domu na Vidmu je pohodnike počakal Jože in prej kot v dveh urah so prispeli do gobarskega doma. Letos se je pohodnikom, ki so se na pot odpravili  iz Vidma, pridružilo 33  članov Turističnega društva Šenčur pri Kranju, ki so po dobrepoljskih krajih vandrali prvič in ne zadnjič, so obljubili. Izpred gasilskega doma v Hočevju, mimo cerkve sv. Jožefa, ste se na Šentrumar lahko odpravili v družbi Gerte. Iz Hočevja mimo kotov je pot do Šentrumarja najkrajša in nezahtevna. Pohodniki, ki jih je bilo več kot pretekla leta, so se pri gobarskem domu okrepčali, se odpočili, pokramljali v prijetni družbi in se zadovoljni vrnili v dolino proti domu.


Zelo nas veseli, da so se letošnjega pohoda udeležili naši zvesti obiskovalci gobarskega doma, pohodniki, ki smo jih zadnja leta pogrešali in seveda pohodniki, ki so naše kraje obiskali prvič.

Ko bo leto naokoli in če vas bo zamikalo, da naredite nekaj zase in dobro počutje, se nam pridružite na enem izmed zbirnih mest. Tisti, ki vam je pot do Šentrumarja že dobro poznana, pridite po svoji poti, ne bo vam žal.


Nasvidenje prvo soboto v letu 2021 pri gobarskem domu   na Šentrumarju.
 

 
Višje kazni za pogoltne gobarje
(Vir: Delo 22. 08. 2011): Največja dovoljena količina nabranih gob je kljub prejšnji mesec objavljeni novi uredbi o zavarovanih prostoživečih vrstah gliv, ki deloma dopolnjuje uredbo o varstvu samoniklih gliv, ostala nespremenjena, prav tako še naprej veljajo pravila o nabiranju.Nov pravilnik je določneje opredelil, katere vrste gob se lahko nabirajo in kje, je dejal Sašo Hrovat, vodja naravovarstvene službe TNP. Gobarji morajo gobe nad najdiščem očistiti, jih nabirati v pletene košare (in ne v plastične vrečke, vedra in podobno embalažo), največ pa jih lahko iz gozda naenkrat odnesejo dva kilograma.

Kazen za kršitelje je po novi uredbi višja in znaša od 250
evrov do 2500 evrov, za pravno osebo oziroma za samostojnega podjetnika pa od 400 evrov do 4000 evrov.
 
Zdravju nevarne gobe - Vodnik z nasveti za varno nabiranje gob
Poletni in jesenski meseci so ravno pravšnji, da se odpravite v gozd in naberete nekaj užitnih gob. Če spadate med nevedneže, se pred odhodom nujno pozanimajte in dobro prepričajte, katere gobe so varne in katere nevarne za vaše zdravje.

Zelo pomembno dejstvo pri nabiranju gob je, da morate dobro poznati vrste vsaj najbolj pogostih trosnjakov v Sloveniji. Pozorni bodite na vse vidne znake, saj boste tako prepoznali vrsto gobe in s tem uspešno zaščitili svoje zdravje. Lahko je samo ena izmed nabranih gob, ravno ena najnevarnejših in vam bo s tem povzročila hude zdravstvene težave. Pred začetkom sezone nabiranja se lahko včlanite v gobarski klub, se udeležite gobarskih razstav, si preberite strokovne priročnike in druge koristne članke, ki vas bodo zaščitili pred zastrupitvijo (Več).
 
Pot do gobarskega doma na Šentrumarju
Karta Hočevja in okolice ter peš pot iz Hočevja do gobarskega doma v Šentrumarju. Parkirni prostor pri gasilskem domu, pot nadaljujemo do cerkve Sv.Jožefa tu zavijemo levo na poljsko pot po Pinkijevi poti do kotov, na križišču se držimo desno po Milanovi poti ( smerokaz ) proti Šentrumarju.

V kotih si lahko ogledamo res lepo izdelano lovsko prežo,  napajalnik za divje živali ter jasli ali krmilnico. Na Milanovi poti imamo tudi počivališče (smo približno na pol poti), pot nadaljujemo proti gobarskemu domu med postanki si ogledamo bukovo kresilko (Fomes fomentarius), ki krasi bukova drevesa ob sami poti, od tu približno po 300 m sledimo za levim ovinkom na desni strani smerokaz na desno, približno po 60 metrih prečkamo gozdno cesto ( cesta pelje levo proti Javham desno proti Hočevju oziroma Dobrepolju), ko prečkamo cesto se vzpenjamo po gozdni poti 308 m in že smo na višini 642 m/n pri gobarskem domu Štorovke v Šentrumarju.

Za to peš pot bomo porabili 45 minut zmerne hoje. Nekaj metrov stran od doma je razgledna točka, ob lepem vremenu nam pogled seže proti Grosuplju, Karavankam, Julijskim Alpam vse do našega očaka Triglava.
Lahko pa uporabimo krajšo Cirilovo pot. Pot začnemo pri prvi hiši št. 2 na začetku vasi iz smeri Dobrepolje. Spustimo se poleg hiše po poljski poti navzdol, nato je pot označena z puščicami in napisi. Za to pot boste potrebovali 25-30 minut.
 
Pravočasno se zaščitite pred klopnim meningoencefalitisom

Ljubljana, 12. april 2010 Strokovnjaki UKC Ljubljana opozarjajo, da se s pričetkom pomladi poveča tudi aktivnost klopov, ki prenašajo klopni meningoencefalitis. Slovenija sodi med najbolj ogrožena območja v Evropi, zato je pravočasna zaščita še posebno smiselna (Več).