Kdo smo?

Prava štorovka (armillariella mellea) - ime našega društva

 

Kako smo začeli? Leta 2004 na pobudo gospoda Hrovat Francija, revirskega gozdarja v naši okolici in dobrepoljski dolini. »Kaj ko bi ustanovili polharsko društvo«… mi je dejal. Ni me preveč zanimalo, čeprav je bilo v jeseni, ko je bil odprt lov na polhe, prijetno polhariti in posedati ob odprtem ognju, nekje v gozdu v prijetni družbi. »Ne! » sem kot iz topa ustrelil. »Zakaj pa ne bi ustanovili gobarsko društvo?..  Saj smo doma v krajih, kjer rastejo gobe in so se vaščani, pred leti pretežno preživljali z gobami.«

Beseda je dala besedo in tako smo počasi pričeli s pripravami. Zbrali smo se na prvi ustanovni skupščini društva gobarjev, dne  30.10.2005 v prostorih PGD Hočevje in sicer: Hrovat Franci, Hrovat Brigita, Pajntar Vekoslav, Pajntar Dragica, Dešman Ciril, Dešman Marta, Gregorka Pavle, Perko Anton in Adamič Franci. Določili smo člane UO,  izbrali  oziroma določili ime društva »
Štorovke«  ter sedež društva, ob pomoči občine Dobrepolje. Registrirali smo društvo na UE Grosuplje 06.12.2005. Seveda, brez znanja ne gre! Povezali smo se z GD Ljubljana in njenimi člani, danes GMD Ljubljana in se včlanili v MZS.

V veliko pomoč nam je bil gospod Bogdan Tratnik, determinator mentor, ki je danes tudi član našega društva. V društvu skrbi za postavitev razstav, predavanja in determinacije. Tako prirejamo vsako leto gobarske ekskurzije, dvo dnevno razstavo gob, predavanja in več determinacij gob pod strokovnim vodstvom in še veliko drugih aktivnosti povezanih z osnovno dejavnostjo, ki je izobraževanje in osveščanje širše javnosti.


                                                                                                                        Vekoslav Pajntar,

                                                                                                                        predsednik DGŠŠ


 

ORGANI DRUŠTVA IZVOLJENI NA 13. SKUPŠČINI DNE 16.3.2018

 

Društvo gobarjev Štorovke Šentrumar-Hočevje trenutno šteje 70 članov. Vodi ga enajstčlanski upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče.

 

UPRAVNI ODBOR: 11 članov

    1.   Pavle Gregorka – predsednik društva (pavle. gregorka1@siol.net, dg.storovke@gmail.com)

    2.   Štefan Kastelic – podpredsednik društva (kastelic.stefan@siol.net)

    3.   Marjana Hrovat – blagajničarka

    4.   Gerta Gregorka – tajnica

    5.   Ivan Grabarac – gospodar

    6.   Ciril Dešman – namestnik gospodarja 

    7.   Milan Globokar – član

    8.   Pavle Perhaj – član

    9.   Stane Bizjak – član

    10. Anton Hrovat – član

    11. Jelka Strajnar – članica

 

NADZORNI ODBOR: 3 člani

    1.    Anton Tomšič – predsednik

    2.   Marta Dešman – član

    3.   Cilka Grabarac - član

 

ČASTNO RAZSODIŠČE: 3 člani

    1.   Dragica Pajntar – predsednica

    2.   Bojan Jereb – član

    3.   Milan Vehovec – član

    4.   Bojana Podržaja – nadomestna članica

 

 

Kontakt: Pavle Gregorka

Hočevje 70,   1301  KRKA

GSM  041 790 424                                    

e-mail: pavle. gregorka1@siol.net, dg.storovke@gmail.com